تقویم دوره های آموزشی تا پایان سال 1396

 

 

 

ردیف

عنوان دوره

کد

مدت

مدرس

شروع

خاتمه

شهریه (ريال)

1

طراحی سیستمهای اعلام حریق و تشخیص آتش (F&G)

HS056

3

صادقی؛ احسان

1396/11/10

1396/11/12

6,000,000

2

مباني، اصول طراحي و عملكرد، كنترل و تست آببندهاي مكانيكي بر اساس استاندارد682 API

MC035

2

جعفری؛ علیرضا

1396/11/11

1396/11/12

5,000,000

3

سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM)

HS048

3

عباس آبادی؛ بابک

1396/11/14

1396/11/16

6,000,000

4

تست، بازرسی، نگهداری و تعمیر شیرها (Valves)

MC070

3

وحدت نیا؛ ابراهیم

1396/11/24

1396/11/26

6,000,000

5

شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرمافزار PRO/II

PR105

3

رحیمی؛ کیومرث

1396/11/24

1396/11/26

6,000,000

6

طراحی هیدرولیکی شبکه آب آتشنشانی توسط نرمافزار (Spray Module) PIPENET

HS016

3

خلیقی؛ یاشار

1396/12/08

1396/12/10

6,000,000

 

 

Tel: 02188966922

Fax: 02188986741

Cell Phone: 09123029147

Email: info@daneshafzar.ir